Program NawSald jest narzędziem do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwach rolnych. W gospodarstwach zrównoważonych nawożenie mineralne należy traktować jako uzupełnienie nawożenia organicznego. Zatem podstawą zrównoważonego nawożenia jest możliwie precyzyjne określenie ilości dostępnych w gospodarstwie nawozów naturalnych oraz ilości zawartych w nich składników pokarmowych.
Integralną częścią programu NawSald jest moduł umożliwiający symulowanie produkcji nawozów naturalnych na podstawie informacji o produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. Obliczona ilość nawozów naturalnych powinna być rozdysponowana na poszczególne pola w gospodarstwie..
Dawki nawozów mineralnych są wyliczane jako różnica pomiędzy potrzebami pokarmowymi roślin a ilością składników wnoszonych do gleby w nawozach naturalnych i dopływających z innych zródeł (przyorane produkty uboczne, wiązanie azotu przez rośliny motylkowate, opad atmosferyczny).

Instrukcja i opis programu w pliku pomocy NawSald.chm, do pobrania tutaj.
Wersja demonstracyjna (ograniczona ilość roślin i zwierząt) do pobrania tutaj
Cena programu 250zł+vat - licencja na 1 komputer.
Dodatkowa licencja na następny komputer w tej samej lokalizacji firmy - 50 zł +vat
Kontakt: tel 0-81 8863421 w.200 , Fax 081 8864547 , e-mail: czp@iung.pulawy.pl